Search my blog

Παρασκευή, 20 Φεβρουαρίου 2015

Περιορισμός αποστολής mail με το Postfix

Δεν έχετε δει παρόμοια posts από εμένα. Ο στόχος ήταν να μειωθεί ο όγκος αποστολής μηνυμάτων mail, έτσι ώστε να αποφύγει ο διακομιστής την υπερφόρτωση κλπ.

Το Anvil θα μας βοηθήσεi να μην συμβεί αυτό. Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη στο Postfix 2.2.

Ανοίξτε το παρακάτω αρχείο με τον editor σας.

#nano /etc/postfix/main.cf

και προσθέστε τις παρακάτω γραμμές (με # είναι η επεξήγηση, ώστε να γνωρίζει ο διαχειριστής τι κάνει η εντολή):

#Clients that are excluded from connection count (default: $mynetworks)
smtpd_client_event_limit_exceptions =

#The time unit over which client connection rates and other rates are calculated. (default: 60s)
anvil_rate_time_unit = 30m

#How frequently the server logs peak usage information. (default: 600s)
anvil_status_update_time = 120s

#The maximal number of message delivery requests that any client is allowed to make to this service per time unit. (default: 0) To disable this feature, specify a limit of 0.
smtpd_client_message_rate_limit=100

Με το παραπάνω έχω περιορίσει να στέλνει 100 μηνύματα ανά 30 λεπτά. Το 101 θα το απορρίψει.


Για να τσεκάρετε εάν όλο αυτό δουλεύει, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το παρακάτω script (ΠΡΟΣΟΧΗ: όχι εάν είστε σε παραγωγικό σύστημα).

# nano bomber.sh

και γράψτε τον παρακάτω κώδικα

#!/bin/bash
i=0
while [ $i != 300 ]; do
echo test | /usr/bin/mail -s "test message$i" "user@test.com"
i=$(( $i + 1 ))
done;

Θα στείλει 300 μηνύματα όταν το εκτελέσετε. Αντικαταστείστε το "user@test.com" με ένα πραγματικό mail.

Κάντε το εκτελέσιμο

#chmod 700 bomber.sh

και δοκιμάστε.

Θα σας πρήξει λίγο βέβαια αλλά θα δείτε εάν δουλεύει. Θα σας στείλει 100 μηνύματα ενώ θα απορρίψει τα 200. Μετά θα σας στείλει άλλα 100 μετά από 30 λεπτά, απορρίπτοντας τα 100. Μετά από 30 λεπτά, θα σας στείλει τα τελευταία 100.

ΠΡΟΣΟΧΗ: όχι δοκιμές σε παραγωγικό σύστημα.

Πιθανό να γίνεται και με διαφορετικό τρόπο. Εάν έχετε κάποιον να προτείνετε, προσθέστε στα σχόλια.

Κυριακή, 15 Φεβρουαρίου 2015

Στατική IP σε Arch

Αυτό είναι ένα θέμα που με απασχόλησε κυρίως στο Raspberry Pi. Σε Debian-οειδή είναι αρκετά εύκολη κατάσταση. Εδώ γίνεται με αρκετούς τρόπους. Ο πιο εύκολος νομίζω είναι μέσω του netctl. Εάν δεν το έχετε εγκαταστήσει, τότε μπορείτε να το εγκαταστήσετε με το pacman -S netctl.
Πάμε να δούμε τις ρυθμίσεις του:


cd /etc/netctl

# κάντε μια αντιγραφή από τα παραδείγματα

cp examples/ethernet-static my_network

Επεξεργαστείτε το αρχείο:

nano my_network

Το αρχείο θα είναι της μορφής:

Description='Static IP'
Interface=eth0
Connection=ethernet
IP=static
Address=('192.168.1.100/24')
Gateway=('192.168.1.1')
DNS=('8.8.8.8' '8.8.4.4' '194.168.1.1')

Η στατική διεύθυνση είναι η 192.168.1.100 ενώ ως DNS υπάρχουν αυτές της Google.

Και ενεργοποιείστε το profil.

netctl enable my_network

Εμένα μια φορά το έκανε μια όχι, το ενεργοποίησα και στο systemd και δουλεύει καμπάνα.

systemctl disable dhcpcd

# και ενεργοποιείστε

systemctl enable netctl

Αυτόματη είσοδος χρήστη σε Arch

Η αυτόματη είσοδος στο σύστημα βολεύει από άποψη χρόνου εκκίνησης του υπολογιστή αλλά είναι αποτρεπτική εάν ο υπολογιστής είναι κοινόχρηστος, με αποθηκευμένα προσωπικά δεδομένα (έγγραφα κλπ).

Στην πρώτη περίπτωση λοιπόν, θα κερδίσετε χρόνο και μνήμη εάν δεν σηκώσετε gdm, lightdm κλπ.

Θα έχετε δει πολλά θέμαστα σχετικά με τις ρυθμίσεις, εγκατάσταση κλπ της διανομής Arch Linux. Εδώ θα δούμε πως μπορεί κάποιος να εισέρχεται αυτόματα στο σύστημα. Σε άλλες διανομές αυτό είναι εύκολο, πχ μέσα από το YaST ή στο γραφικό περιβάλλο GNOME μέσα από τις ρυθμίσεις του χρήστη.


1. Φτιάξτε τον κατάλογο:

sudo mkdir /etc/systemd/system/getty@tty1.service.d

2. Δημιουργήστε το αρχείο autologin.conf.

sudo nano /etc/systemd/system/getty@tty1.service.d/autologin.conf

3. Το αρχείο να έχει το περιεχόμενο:

[Service]
ExecStart=
ExecStart=-/usr/bin/agetty --autologin --noclear %I 38400 linux

όπου γράφετε το username του χρήστη που θέλετε να εισέρχεται αυτόματα.

4. Τώρα, για να εκτελείται αυτόματα η startx και να ανοίγει το γραφικό περιβάλλον, επεξεργαστείτε το αρχείο:

nano .bash_profile

και εισάγετε τον παρακάτω κώδικα:

# Following automatically calls "startx" when you login:
[[ -z $DISPLAY && $XDG_VTNR -eq 1 ]] && exec startx


ΠΡΟΣΟΧΗ: Εάν μετά την επανεκκίνηση, δεν ανοίξει ο υπολογιστής, τότε υπάρχει πιθανό πρόβλημα στο αρχείο ~/.xinitrc. Μπορεί να προσπαθεί να ανοίξει με την startx και να συμβαίνει κύκλος. Πατήστε τα πλήκτρα ALT+CTRL+F2 και εισέλθετε χειροκίνητα στο σύστημα. Στη συνέχεια ανοίξτε το nano .xinitrc. Ένα τέτοιο αρχείο απότελείται από τον κώδικα:

#!/bin/sh
#
# ~/.xinitrc
#
# Executed by startx (run your window manager from here)

if [ -d /etc/X11/xinit/xinitrc.d ]; then
for f in /etc/X11/xinit/xinitrc.d/*; do
[ -x "$f" ] && . "$f"
done
unset f
fi

# exec enlightenment_start
# exec i3
# exec mate-session
# exec xmonad
# exec startlxqt
# exec startlxde
# exec awesome
# exec bspwm
# exec gnome-session
# exec startkde
# exec startxfce4
# exec icewm
# exec fluxbox
# exec openbox-session
# exec cinnamon-session
# exec pekwm

Εναλλακτικά μπορείτε να εγκαταστήσετε έναν display manager πχ lightdm για να διορθώσετε το πρόβλημα τούτο.

Τετάρτη, 11 Φεβρουαρίου 2015

Κυκλοφόρησε η έκδοση ownCloud 8


Η κανούργια έκδοση είναι διαθέσιμη προς χρήση. Τι νέο θα δούμε; Έχει βελτιωμένο διαμοιρασμό και συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών-εγκαταστάσεών σας, γρηγορότερο τρόπο να βρίσκετε τα αρχεία σας με σήμανση ως αγαπημένα και βελτιωμένη αναζήτηση.


Διαμοιρασμός μεταξύ διαφορετικών διακομιστών

Σε προηγούμενες εκδόσεις του ownCloud, οι χρήστες ownCloud που ήταν εγκατεστημένο σε διαφορετικούς διακομιστές, μπορούσαν να συνεργαστούν στέλνοντας τον σύνδεσμο προς το αρχείο. Οι σύνδεσμοι αυτοί έδιναν στον παραλήπτη την επιλογή να αποθηκεύει μόνιμα το δημόσιο σύνδεσμο στο δικό του ownCloud, γνωστό ως διαμοιρασμός διακομιστή προς διακομιστή. Στο ownCloud 8, η διαδικασία του να δημιουργήσετε κοινόχρηστους φακέλους διακομιστή προς διακομιστή είναι τώρα τόσο εύκολη σαν να διαμοιράζεστε ένα αρχείο με έναν άλλο χρήστη του ownCloud στον ίδιο διακομιστή. Αντί να πρέπει να στείλετε ένα κοινόχρηστο σύνδεσμο, μπορείτε απευθείας να απευθυνθείτε στους χρήστες άλλων διακομιστών μέσω του παραθύρου διαμοιρασμού, και αυτοί θα ειδοποιηθούν ότι ένα αρχείο διαμοιράστηκε μαζί τους, έχοντας τη δυνατότητα να το αποδεχθούν ή να το αρνηθούν.

Παρασκευή, 6 Φεβρουαρίου 2015

Τι να εγκαταστήσω σε ένα Η/Υ με μνήμη -256kb και επεξεργαστή που κινείται με μανιβέλα;

Αφορμή για το παρόν άρθρο είναι το γεγονός που συναντώ συχνά σε facebook αλλά και σε συζητήσεις φίλων σχετικά με το ποια διανομή (ή windows) να εγκαταστήσουν σε ένα πεθαμένο υπολογιστή, πολύ παλαιάς τεχνολογίας, με ελάχιστη μνήμη (γι'αυτό έβαλα στον τίτλο αρνητηκή μνήμη και μονάδα μέτρησης kb). Οι περισσότερες απαντήσεις μου είναι γενικά ίδιες (και έρχονται μέσα από την έρευνα του Μάρτιν). Εδώ θα προσπαθήσω να αναλύσω (με όσες γνώσεις έχω. Σίγουρα υπάρχουν και άλλες). Εάν έχετε υπολογιστή σχετικά καλό, μπορείτε να δείτε και την ανάρτηση που έκανα σχετικά με την καλύτερη διανομή για νέο χρήστη.

Καταρχήν οι περισσότερες ερωτήσεις είναι του στυλ "Έχω ένα Pentium 4 με 512ΜΒ μνήμη. Τι διανομή να βάλω;"
Η πραγματική ερώτηση όμως είναι "Έχω έναν άθλιο υπολογιστή και θέλω να τον αναστήσω γιατί δεν έχω χρήματα. Τι διανομή να βάλω έτσι ώστε να έχω έναν υπολογιστή που να μπορεί να είναι γρήγορος και να είναι σαν να έχω έναν i7 με άπειρη μνήμη;"

Πριν από όλα, δείτε την περίπτωση να μεγαλώσετε την μνήμη. Που θα βρείτε παλιά μνήμη; Μπορείτε να βρείτε σε διάφορα LUGs, να αγοράσετε από το ebay ή από ιστοσελίδες με αγγελίες (στην τελική βάλτε εσείς αγγελία ότι ζητάτε). Σε διάφορα forums. Σε διάφορες ιστοσελίδες ανακύκλωσης (ή τύπου ανακύκλωσης).

Για να βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά. Ας δούμε λίγο τον πίνακα του Μάρτιν που αναφέρει πόση μνήμη καταναλώνει το κάθε γραφικό περιβάλλον.

| Desktop Environment | Memory Used |
| ---------------------|------------:|
| Enlightenment 0.18.8 | 83.8 MiB |
| LXDE 0.5.5 | 87.0 MiB |
| XFCE 4.10.2 | 110.0 MiB |
| LXQt 0.7.0 | 113.0 MiB |
| MATE 1.8.1 | 123.0 MiB |
| Cinnamon 2.2.13 | 176.3 MiB |
| GNOME3 3.12.2 | 245.3 MiB |
| KDE 4.13.1 | 302.6 MiB |
| Unity 7.2.0.14 | 312.5 MiB |