Αλλαγή προεπιλεγμένου προγράμματος σε Nautilus μετά την προσάρτηση ενός USB

by 10:36 π.μ. 0 σχόλια
Μετά την αναβάθμιση σε GNOME 3.16, αντιμετώπιζα πρόβλημα κατά την προσάρτηση ενός USB. Το πρόγραμμα που άνοιγε ήταν το disk usage analyzer.


Πως θα μπορούσατε να το διορθώσετε να ανοίγει με Nautilus; Εύκολα...

Ανοίξτε το αρχείο:

nano ~/.local/share/applications/mimeapps.list

και προσθέστε (ή διορθώστε) το εξής:

[Default Applications]
inode/directory=org.gnome.Nautilus.desktop

Πηγή
Primer bug de Gnome 3.14

Efstathios Iosifidis

openSUSE and GNOME foundation member

I'm Farm Animal Manager and dairy products technician looking for new opportunities.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου