Συγχώνευση blogs μου

by 10:03 μ.μ. 1 σχόλια
Όπως πιθανό να γνωρίζετε οι περισσότεροι, διατηρώ 2-3 blogs με πληροφορίες για άλλες διανομές κλπ. Θα επιχειρήσω τις επόμενες ημέρες να τα συγχωνεύσω εδώ. Θα κάνω κάποιες πιθανές αλλαγές στα tags για να ενσωματωθούν καλύτερα εδώ, οπότε πιθανό να βγουν όλα στο planet. Και πάλι σας ζητώ συγγνώμη.

Ευχαριστώ για την κατανόηση.

Efstathios Iosifidis

openSUSE and GNOME foundation member

I'm Farm Animal Manager and dairy products technician looking for new opportunities.

1 σχόλιο: