Δημιουργία LiveUSB με το Clonezilla

by 7:50 μ.μ. 0 σχόλια
Για να ολοκληρωθεί ο οδηγός, θα δούμε πως μπορεί να φτιάξει κανείς ένα LiveUSB με το πρόγραμμα. Κάπου θα υπάρχει πεταμένο ένα παλιό USB μέχρι 150-200ΜΒ. Για να μην πάει χαμένο, μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε εδώ.

1. Ετοιμάστε το USB με σύστημα αρχείων FAT (FAT16 ή FAT32). Εαν το USB δεν έχει ενεργοποιηθεί (partition) μπορείτε να δημιουργήσετε με τα gparted, fdisk κλπ. Εδώ υποθέτουμε ότι το όνομα του USB θα είναι το /dev/sdb (στο δικό μου ήταν /dev/sdf1)

Σε τερματικό δώστε

# fdisk -l /dev/sdb

και το αποτέλεσμα θα είναι:

Disk /dev/sdb: 12.8 GB, 12884901888 bytes
15 heads, 63 sectors/track, 26630 cylinders
Units = cylinders of 945 * 512 = 483840 bytes
Disk identifier: 0x000c2aa7

Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/sdb1 * 1 26630 12582643+ b W95 FAT32


Για να διαμορφώσετε (φερμάρετε) σε FAT πρέπει να χρησιμοποιήσετε την εντολή:

# mkfs.vfat -F 32 /dev/sdb1

2. Τοποθετήστε το USB στον υπολογιστή σας και περιμέντε μέχρι να το αναγνωρίσει. Μετά τρέξτε σε τερματικό την εντολή:

dmesg

Για να δείτε το όνομα που παίρνει το USB. Ας πούμε για παράδειγμα /dev/sdb1. Το /dev/sdb1 έχει σύστημα αρχείων FAT, και προσαρτείται αυτόματα ως /media/usb/. Εαν δεν προσαρτείται αυτόματα πρέπει να τρέξετε την εντολή mkdir -p /media/usb; mount /dev/sdb1 /media/usb/.

3. Αποσυμπιέστε όλα τα αρχεία στο USB. Μπορείτε να δώσετε σε τερματικό την εντολή:

unzip clonezilla-live-1.2.2-26.zip -d /media/usb/

ΠΡΟΣΟΧΗ: Κρατήστε την αρχιτεκτονική των φακέλων ως έχει.

4. Πρέπει να κάνετε το USB εκκινήσιμο. Αυτό γίνεται ως εξής:

Σε τερματικό δώστε:

cd /media/usb/utils/linux

Μετά τρέξτε την εντολή:

bash makeboot.sh /dev/sdb1 (αντικαταστήστε το /dev/sdb1 με το όνομα του δικού σας USB)

Πατήστε y σε όλα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν δεν έχετε ΣΩΣΤΑ το όνομα του USB σας, μπορεί να μην εκκινεί το σύστημά σας.

Efstathios Iosifidis

openSUSE and GNOME foundation member

I'm Farm Animal Manager and dairy products technician looking for new opportunities.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου